VMFs uppdrag från skogsbranschen

VMF säkerställer, tillsammans med SDC, att virkesaffärer och andra verksamhetsprocesser inom skogsnäringen kan genomföras effektivt och med högt förtroende på en korrekt grund.

 

 

Varför gemensam mätning och redovisning? (Varför finns VMF/SDC?)

Syftena är att:

  • Ge förtroende för virkeshandeln genom noggrann, likformig och opartisk mätning och redovisning.

  • Underlätta handeln genom att komma överens om och över tid tillämpa ändamålsenlig standard.

  • Samverka för ökad rationalitet och effektivitet.

  • Ge underlag för flödesstyrning och processoptimering.

 

Gemensam målbild VMF/SDC

 VMF/SDCs samlade tjänsteutbud ska:

  • Skapa förtroende och ge stöd för branschens affärsprocesser för handel och logistik.

  • Utveckla och förvalta gemensamma branschstandarder.

  • Uppfattas som väl sammanhållet över VMF/SDCs organisationsgränser.

  • Ständigt utvecklas för att tillgodose gemensamt prioriterade branschkrav i riktning mot ett obrutet informationsflöde i kedjan skog, transport och industri.

  • Implementera av myndigheter och bransch uppställda kvalitetskrav.

  • Vara kostnadseffektivt.