Vi är ett tjänsteföretag

VMF Nord är ett tjänsteföretag

Ett tjänsteföretag inom skogssektorn som utför rationell och opartisk mätning av skogråvara åt våra intressenter; på leverantörssidan Holmen, Sveaskog, Skogägarföreningarna, Skogssällskapet m. fl. samt köparsidan bl. a. SCA, Metsäliitto, Mondi, Billerud och enskilda sågverksföretag i norra Sverige.

VMF Nords styrelse består av lika många representanter för köpare och säljare samt dessutom en opartisk ordförande.

VMF Nord mäter årligen in ca 30 miljoner fastkubikmeter, 29,1 miljoner fastkubikmeter 2011 vilket motsvarar cirka 1/3 av den inmätta virkesvolymen i Sverige.

Antaltet anställda var 214 under år 2011 och verksamheten bedrivs i åtta distrikt i norra Sverige. Centrala stödfunktioner är förlagda till huvudkontoret i Umeå.