Servicetjänster

VMF Nord kan erbjuda många olika slags servicetjänster. En del av dessa är integrerade med mätuppdrag genom att de utförs när det tillfälligt är avbrott i virkesmätningen, tid som annars vore väntetid. Andra är mer fristående och bestämda i tid, exempelvis utbildningsinsatser.

VMF Nord har som målsättning att utveckla och kunna erbjuda fler tjänster och öka mängden uppdrag i syfte att ytterligare förbättra föreningens resursutnyttjande, generera mervärden till kunder och skapa mer varierande och stimulerande arbetsuppgifter för personalen. 

En grundläggande förutsättning är att servicetjänst ej är av sådan karaktär att föreningens ställning som opartisk kan ifrågasättas.

Läs mer om VMF Nords servicetjänster (pdf)