ISO 9001:2015

Föreningen vill genom sin starka fokusering på kvalitet i arbetet stärka sin ställning som ett kunskapsföretag i frågor som rör mätning och kvalitetsbestämning av skogsråvaror.

VMF Nord har utformat ett kvalitetssystem för föreningens huvudarbetsområden virkesmätning samt tillhörande servicetjänster som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015.  

I kvalitetssystemet indelas verksamheten i processer som styrs via dokumenterade rutiner för hur olika delprocesser ska utföras och för hur de ska utvärderas via interna analyser och kundkontakter. Extern revision sker regelbundet. 

Kvalitetssystemet syftar till att förverkliga föreningens ambitioner att utföra korrekt, likformig mätning och högkvalitativa servicetjänster effektivt och till låga kostnader.