• VMFs uppdrag från skogsbranschen
  VMFs uppdrag från skogsbranschen
  VMF säkerställer, tillsammans med SDC, att virkesaffärer och andra verksamhetsprocesser inom skogsnäringen kan genomföras effektivt och med högt förtroende på en korrekt grund.
 • Rätt mätning
  Rätt mätning
  underlättar virkeshandeln
 • Biometria
  Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning
  Biometria bildas av de fyra föreningarna VMF Nord, VMF Qbera, VMF Syd och SDC. Sammanslagningen beräknas genomföras vid kommande årsskifte.