• Rätt mätning
    Rätt mätning
    underlättar virkeshandeln
  • Biometria
    Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning
    Biometria bildas av de fyra föreningarna VMF Nord, VMF Qbera, VMF Syd och SDC. Sammanslagningen beräknas genomföras vid kommande årsskifte.